Palvelut

Kauttamme hoituvat asiakkaan toiveiden mukaisesti

Linjakadun latvasahaus

Linjakadun oksasahaus

Erilaiset nostotyöt

Tarvittavat luvat ja maanomistajaselvitykset

Lumi- ja jääkuorman poisto linjoilta

Linjatarkastaminen

Oksiminen

Linjakadun levitys

Alaraivaus

Oksasahaus

Oksasahauksen tarkoituksena on poistaa oksat linjakadulta. Linjakadusta tulee sahauksen jälkeen avarampi ja vikapaikat löytyvät helpommin. Oksien poisto muuttaa puun painopistettä siten, että lumikuormaolosuhteissa puut taipuvat poispäin linjakadusta. Pika- ja aikajälleenkytkentöjen määrä vähenee, koska johtokadulle ei jää linjaan ulottuvia oksia, jotka taipuessaan johtimien päälle aiheuttaisivat vian.

Latvasahaus

Latvasahauksen tarkoituksena on katkaista puiden latvat isojen linjojen varsilta. Nykyinen sähkömarkkinalaki vaatii, että 110kV-400kV;n linjojen täytyy olla puuvarmoja. Puiden latvoista katkaistaan yleensä 2-4 metriä. Sahaamisessa on otettava myös kasvuvara huomioon, jotta saavutetaan noin 10 vuoden puuvarmuus. Puustolle ei latvasahauksessa aiheudu kohtuutonta harmia. Puusto suositellaan hakattavaksi 2-3 vuoden sisällä latvasahauksesta, mutta mielellään mahdollisimman pian.

Vierimetsänhoito

Vierimetsänhoidossa poistetaan uhkaavat puut sähkölinjojen vierestä. Vierimetsänhoitoa tehdään ilmasta helikopterin sahalaitteen avulla tai maasta käsin kaatamalla puut tyveltä.

Videokuvaus

Kauttamme on mahdollista saada kuvausta esimerkiksi sähköverkon raivaustarpeen kartoittamiseen. Meidän on mahdollista räätälöidä tarvittava kuvaus asiakkaan toiveiden mukaan.